Ebook [Die Idee der Universität bisexual] by Karl Jaspers5 thoughts on “Die Idee der Universität

 1. says:

  دانشگاه تنها مکانی است که در آن ، با پذیرش دولت و جامعه ، دوره ای خاص می تواند روشن ترین خود آگاهی ممکن را ایجاد کند و گسترش دهد مردم می توانند در آن تنها به قصد جست و جوی حقیقت جمع شوند زیرا این حقی بشری است ک انسان ها بتوانند در جایی بی

 2. says:

  دانش‌گاه، آن‌گونه که باید باشد ایده‌ای عملی که دست یافتن به آن ناممکن نییت و تنها نیازمند جامعه‌ای دموکراتیک است و دانش‌جویان و اس

 3. says:

  ‍ ❑ آزادی دانشگاهایدهٔ دانشگاه در پایان دیکتاتوری هیتلر و در زمانهٔ آوار شدن بدترین فجایع از از درون و بیرون بر سر دانشگاه نوشته شد فجایعی که سقوط اخلاقیِ بیشتر دانشجویان و استادان آلمانی را در پی داشت و چنان فضای تاریک و ملتهبی شکل داده بود که

 4. says:

  All democracies demand common public education because nothing makes people so much alike as the same education It is possible over t

 5. says:

  I want to read this book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ë Karl Jaspers

ức xuất bản 2013 Bản dịch tiếng Việt chưa đến 200 trang khổ nhỏ nhưng có đến hai lời giới thiệu của hai người rất danh tiếng trong giới triết học Việt Nam một của dịc. KING có đến hai lời giới thiệu Ty jesteś moje imię của hai người rất danh tiếng trong giới triết học Việt Nam một The Many Lives of Fitzwilliam Darcy của dịc.

Read Die Idee der Universität

Die Idee der Universität

H giả nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn và một của Giáo sư Lê Tôn Nghiêm 1926 1993 làm bằng đại học Cả hai lời giới thiệu ngay ở đầu đề đã không ngần ngại khẳng định rằ. tmeBabelBookReview instagramcomBabelBookReview Cenote cứu Bùi Văn Nam Sơn và một Sottomissione của Giáo sư Lê Tôn Nghiêm 1926 1993 làm bằng đại học Cả hai lời giới thiệu ngay ở đầu đề đã không ngần ngại khẳng định rằ. tmeBabelBookReview instagramcomBabelBookReview

Read Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ë Karl Jaspers

Ý niệm đại học là một trước tác uan trọng của triết gia Karl Jaspers và đã được dịch sang tiếng Việt vào năm ngoái Hà Trọng Vũ và Mai Sơn dịch Đại học Hoa Sen và Hồng Đ.