[PDF epub] Deca zla by Miodrag Majić10 thoughts on “Deca zla

 1. says:

  Skočio sam na voz Dece zla kada je knjiga već dosegla šesto izdanje a da nisam ni bio svestan da Majić sem što u slobodno vreme opravdano i racionalno kritikuje u najboljem slučaju šugavu vlast i piskara sa strane Bio sam u raspoloženju za krimić – a ovo svakako jeste krimić – ali nisam bio u raspoloženju za masturbatorijum projekcije i likova koji se mogu iz prve zapaliti Zebra šibicom Nažalost samo to sam manjeviše i

 2. says:

  Prvenac domaćeg autora u žanru je svakako za preporuku Zločin postavljen na početku priče razrešava poznati i priznati advokat Nikola Bobić Na tom putu Nikola će biti suočen sa bolnim i teškim motivom sa korupcijom i zlouptrebom službenog položaja u pravosuđu Ko je ubica I zašto Saznaćete na kraju ovog zan

 3. says:

  Topla preporuka svim ljubiteljima dobrog starog trilera Roman prvenac sudije Miše Majića nosi u sebi duh prošlih vremena ali prikazuje i aktuelne društvene probleme bez ulepšavanja Dinamična radnja neočekivani obrti likovi za koje mož

 4. says:

  Ovo je priča o svima nama Nama kao skupini pojedinaca i o svakom pojedincu kao zasebnom pripadniku takve skupine Roman Deca zla predstavlja prvenac Miodraga Majića sudije Apelacionog suda u Beogradu koji se specijalizovao za oblast međunarodnog krivičnog pravaDržavni sistem iza kulisa bezakonje korupcija deljenje iili uskraćivanje pravde po potrebi kao i primena maksime po kojoj pravo i pravda nikada nisu  bili si

 5. says:

  455

 6. says:

  Priznajem da sam ovom trileru prišla veoma pristrasno Prema sudiji Miodragu Majiću gajim veliko poštovanje tako da sam romanu pristupila sa velikim očekivanjima i nisam razočaranaNa kraju knjige u komentaru Siniše Pavića piše da je ovo roman o nama i ne bih mogla više da se složim U pitanju je fiktivni krimi roman ali koji je inspirisan sudskom praksom u Srbiji Priča nije laka što se naravno i ne očekuje od krimi romana ali

 7. says:

  Izvanredna knjiga koja uspešno kombinuje 3 naizgled nespojive teme krivično pravosuđe u Srbiji okultizam i oštru kritiku društva Za razliku od pretencioznih nerazumljivih trabunjanja koja se inače izdaju u Srbiji ovo je žanrovski roman o suđenjima i istraživanjima zločina koji prati uobičajenu strukturu krimi romana ali njegov najveći uspeh je upravo to što je istovremeno nalik nekim poznatijim stranim romanina a ipak originala

 8. says:

  Ovaj roman ima sve odlike trilera počinje zapletom koji se dalje nižu jedan za drugim sve do samog kraja i nisu

 9. says:

  Kada političku i javnu scenu uzdrma svirepo ubistvo predsednika partije Nova Srbija Radovana Kovača potraga za počiniocima otvara mnoga vrata godinama skrivanih tajni mnogih porodicaBeograd tužilaštvo Palata pravde Bulevar Gardoš kula Viši sud i poznati advokat Nikola Bobić koji se nalazi u središtu priče kao jedini koji

 10. says:

  Novu godinu da počnem sa završenom knjigom i to odličnim domaćim trilerom čija se radnja dešava u Beogradu Zaista neočekivano dobar roman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SUMMARY ç JIMFORD.CO.UK ↠ Miodrag Majić

U središtu romana Deca zla nalazi se dramatično ubistvo a potraga za počiniocem biće samo okidač za niz drugih događaja koji će otkriti da je reč o zločinu strasti osvete opomene i simbolikeKako pronaći krivca u svetu u kom je istina izobličena a prošlost junaka utkana u njihovu sadašnjost neraskidivim nitima zla Nikola Bobić beogradski advokat pokušaće d Sko io sam na voz Dece zla kada je knjiga ve dosegla esto izdanje a da nisam ni bio svestan da Maji sem to u slobodno vreme opravdano i racionalno kritikuje u najboljem slu aju ugavu vlast i piskara sa strane Bio sam u raspolo enju za krimi a ovo svakako jeste krimi ali nisam bio u raspolo enju za masturbatorijum projekcije i likova koji se mogu iz prve zapaliti Zebra ibicom Na alost samo to sam manjevi e i dobio Protagonista Nikola Bobi profesionalni advokat rekreativni meker ozbiljno mo da sam ja lud ali ne mo e neko da mi ka e da je mogu e da ma koji pripadnik ko u nov aniku nosi uredno min 500 jura u zelenim i crvenim nov anicama usputni detektiv jedan je od najnesimpati nijih junaka koje sam u skorije vreme sreo Naporan je u dve re i I ne bih imao problem sa tim arhetipom da mi se ne ini da Maji kroz pisanje ne isijava nekim u bre to si dasa stavom kad god je Nikola na stranici Jes ima on mana ali to su one klasi ne kul mane Previ e ena previ e alkohola Prevelika odgovornost Meda ne nog srca samari anin koji uz to jo zna i da ga ukne kad zatreba Pobogu ovek jo ima i neku vrstu estog ula No nije samo protagonista problem I ostali junaci su ve e ili manje karikature Jedino to ovaj roman spa ava sigurnog ambisa jeste injenica da Maji o ito ima dubok uvid u stvari iza kulisa jer ma kolika prljav tina isplivala u toku radnje Dece zla ona se ne ini nimalo nerealnom za na e podneblje S te strane roman ima efekat ali je i dvostruka o trica mo e izazvati jo ve u rezigniranost situacijom na tzv sceni Te se mo e re i kratko i jednostavno ekstremno je lako biti kriti an prema ovom romanu ali ne i toliko zahvalno 2 Reputation dramatično ubistvo a potraga za počiniocem biće samo okidač za niz Alfablot drugih Wild Gypsy Rose (Royals of Cardenas Book 4) događaja koji će otkriti Heads of the Colored People da je reč o zločinu strasti osvete opomene i simbolikeKako pronaći krivca u svetu u kom je istina izobličena a prošlost junaka utkana u njihovu sadašnjost neraskidivim nitima zla Nikola Bobić beogradski advokat pokušaće A New Understanding of ADHD in Children and Adults d Sko io sam na voz Dece zla kada je knjiga ve The Syrian Rebellion dosegla esto izdanje a The Last Kids on Earth and the Skeleton Road da nisam ni bio svestan Lovers Destined da Maji sem to u slobodno vreme opravdano i racionalno kritikuje u najboljem slu aju ugavu vlast i piskara sa strane Bio sam u raspolo enju za krimi a ovo svakako jeste krimi ali nisam bio u raspolo enju za masturbatorijum projekcije i likova koji se mogu iz prve zapaliti Zebra ibicom Na alost samo to sam manjevi e i Prima che tu dica «Pronto» dobio Protagonista Nikola Bobi profesionalni advokat rekreativni meker ozbiljno mo Sweeter Than Wine da sam ja lud ali ne mo e neko Lady Ariana da mi ka e Milk And Honey da je mogu e Centerburg Tales: More Adventures of Homer Price da ma koji pripadnik ko u nov aniku nosi uredno min 500 jura u zelenim i crvenim nov anicama usputni The Substitute Bride detektiv jedan je od najnesimpati nijih junaka koje sam u skorije vreme sreo Naporan je u The English Wife dve re i I ne bih imao problem sa tim arhetipom What's Great About Puerto Rico? da mi se ne ini The Octopus Museum da Maji kroz pisanje ne isijava nekim u bre to si Blood in the Dust dasa stavom kad god je Nikola na stranici Jes ima on mana ali to su one klasi ne kul mane Previ e ena previ e alkohola Prevelika odgovornost Meda ne nog srca samari anin koji uz to jo zna i Living to Tell the Tale A Guide to Writing Memoir da ga ukne kad zatreba Pobogu ovek jo ima i neku vrstu estog ula No nije samo protagonista problem I ostali junaci su ve e ili manje karikature Jedino to ovaj roman spa ava sigurnog ambisa jeste injenica The volunteer da Maji o ito ima Sweet and Sour Milk Variations on the Theme of An African Dictatorship dubok uvid u stvari iza kulisa jer ma kolika prljav tina isplivala u toku radnje Dece zla ona se ne ini nimalo nerealnom za na e podneblje S te strane roman ima efekat ali je i The Ultimate Guide to Upcycling dvostruka o trica mo e izazvati jo ve u rezigniranost situacijom na tzv sceni Te se mo e re i kratko i jednostavno ekstremno je lako biti kriti an prema ovom romanu ali ne i toliko zahvalno 2

FREE DOWNLOAD Deca zla

Deca zla

Zamkama i nepredvidivim rešenjem na samom kraju Odlično napisan triler“Siniša Pavić„Dobili smo krimi roman u čistom obliku uporediv sa najboljim primerima ovog žanra uzbudljiv po priči koju predstavlja živopisan po junacima i preokretima s kojima se suočavamo upečatljiv po vremenu koje je blisko i s kojim delimo mnogo zajedničkih iskustava“Gojko Božovi Kada politi ku i javnu scenu uzdrma svirepo ubistvo predsednika partije Nova Srbija Radovana Kova a potraga za po iniocima otvara mnoga vrata godinama skrivanih tajni mnogih porodicaBeograd tu ila tvo Palata pravde Bulevar Gardo kula Vi i sud i poznati advokat Nikola Bobi koji se nalazi u sredi tu pri e kao jedini koji bi na pravi na in mogao da otkrije ko stoji iza ubistva Spletke intrige sva e kao najbolji opis svega onoga to mo ete o ekivatiPored ubistva pri a nas vra a u devedesdete povezane sa razli itim doga ajima koji su obele ili se anja i uspomene aktera u romanuDeca zla kao najbolji naslov koji opisuje radnju Pri a koja vas ne pu ta i jedino to mo ete jeste da razvijate teorije koje e pasti u vodu okretanjem slede e stranice jer ete re i ah ipak nisam biola u pravu itaju i knjigu sve vreme sam se pitala kako je prolog povezan za itavom pri om Jedna zaista dobra knjiga vredna pa nje i itanja uinze dias delimo mnogo zajedničkih iskustava“Gojko Božovi Kada politi ku i javnu scenu uzdrma svirepo ubistvo predsednika partije Nova Srbija Radovana Kova a potraga za po iniocima otvara mnoga vrata godinama skrivanih tajni mnogih porodicaBeograd tu ila tvo Palata pravde Bulevar Gardo kula Vi i sud i poznati advokat Nikola Bobi koji se nalazi u sredi tu pri e kao jedini koji bi na pravi na in mogao Cheating for the Chicken Man da otkrije ko stoji iza ubistva Spletke intrige sva e kao najbolji opis svega onoga to mo ete o ekivatiPored ubistva pri a nas vra a u The Last Runaway devedesdete povezane sa razli itim On Tidy Endings doga ajima koji su obele ili se anja i uspomene aktera u romanuDeca zla kao najbolji naslov koji opisuje radnju Pri a koja vas ne pu ta i jedino to mo ete jeste Flat World Navigation da razvijate teorije koje e pasti u vodu okretanjem slede e stranice jer ete re i ah ipak nisam biola u pravu itaju i knjigu sve vreme sam se pitala kako je prolog povezan za itavom pri om Jedna zaista A House of My Own Stories from My Life dobra knjiga vredna pa nje i itanja

SUMMARY ç JIMFORD.CO.UK ↠ Miodrag Majić

A pronađe odgovor na to pitanje ni ne sluteći da će ga odgovor zauvek promenitiOva priča tiče se svih nas jer ćemo u njoj pronaći obrise naše društvene stvarnosti ali što je još važnije pronaći ćemo izgubljeno zrno nade – čak i u društvenom sistemu duboko ogrezlom u korupciju ima mesta za heroje„Izvanredno ispričana priča sa znalački raspoređenim Priznajem da sam ovom trileru pri la veoma pristrasno Prema sudiji Miodragu Maji u gajim veliko po tovanje tako da sam romanu pristupila sa velikim o ekivanjima i nisam razo aranaNa kraju knjige u komentaru Sini e Pavi a pi e da je ovo roman o nama i ne bih mogla vi e da se slo im U pitanju je fiktivni krimi roman ali koji je inspirisan sudskom praksom u Srbiji Pri a nije laka to se naravno i ne o ekuje od krimi romana ali se brzo ita i guta jer je sudija Maji uspeo do poslednjeg trenutka da me dr i u neizvesnosti Nisam sigurna da li sam do sada itala neki triler doma ih autora ali moram da pohvalim svaki aspekt ovog romana pogotovo imaju i u vidu da je ovo sudiji Maji u prvi romanMoram da se jo jednom osvrnem na komentar da je ovo roman o nama Pre nekoliko godina sudija Maji nam je na Pravnom fakultetu odr ao predavanje o korupciji Kada se oglasilo zvono sudija Maji je strpljivo odgovorio na sva na a pitanja a bilo ih je mnogo Niko nije izlazio iz amfiteatra ni mi ni on bez obzira na zvono Ono to nam je tada pri ao o stanju u institucijama nije bila fikcija a opet mnogo toga sam prona la upravo o ovom romanu Mislim da je sudija uspeo da u fikciju upakuje i na u realnost a opet je to uradio tako da izgleda kao roman Na tome mu svaka ast Verujem da e se ova knjiga svideti osobama koje vole dobar triler koje vole neizvesnost i sve ono to prati dobre krimi romane 20 izdanja knjige verujem da dovoljno govore o kvalitetu ovog dela Prima che tu dica «Pronto» da će ga odgovor zauvek promenitiOva priča tiče se svih nas jer ćemo u njoj pronaći obrise naše Sweeter Than Wine društvene stvarnosti ali što je još važnije pronaći ćemo izgubljeno zrno nade – čak i u Lady Ariana društvenom sistemu Milk And Honey duboko ogrezlom u korupciju ima mesta za heroje„Izvanredno ispričana priča sa znalački raspoređenim Priznajem Centerburg Tales: More Adventures of Homer Price da sam ovom trileru pri la veoma pristrasno Prema sudiji Miodragu Maji u gajim veliko po tovanje tako The Substitute Bride da sam romanu pristupila sa velikim o ekivanjima i nisam razo aranaNa kraju knjige u komentaru Sini e Pavi a pi e The English Wife da je ovo roman o nama i ne bih mogla vi e What's Great About Puerto Rico? da se slo im U pitanju je fiktivni krimi roman ali koji je inspirisan sudskom praksom u Srbiji Pri a nije laka to se naravno i ne o ekuje od krimi romana ali se brzo ita i guta jer je sudija Maji uspeo The Octopus Museum do poslednjeg trenutka Blood in the Dust da me Living to Tell the Tale A Guide to Writing Memoir dr i u neizvesnosti Nisam sigurna The volunteer da li sam Sweet and Sour Milk Variations on the Theme of An African Dictatorship do sada itala neki triler The Ultimate Guide to Upcycling doma ih autora ali moram Milk and Honey da pohvalim svaki aspekt ovog romana pogotovo imaju i u vidu Incarcerated Visions of California in the 21st Century da je ovo sudiji Maji u prvi romanMoram Rezad por los difuntos da se jo jednom osvrnem na komentar Shriman Yogi श्रीमान योगी da je ovo roman o nama Pre nekoliko godina sudija Maji nam je na Pravnom fakultetu odr ao predavanje o korupciji Kada se oglasilo zvono sudija Maji je strpljivo odgovorio na sva na a pitanja a bilo ih je mnogo Niko nije izlazio iz amfiteatra ni mi ni on bez obzira na zvono Ono to nam je tada pri ao o stanju u institucijama nije bila fikcija a opet mnogo toga sam prona la upravo o ovom romanu Mislim Kitchen Table Tarot Pull Up a Chair Shuffle the Cards and Let's Talk Tarot da je sudija uspeo Sir Alex Ritter ohne Furcht und Ahnung da u fikciju upakuje i na u realnost a opet je to uradio tako Brain Microtuble Associated Proteins Modifications in Disease da izgleda kao roman Na tome mu svaka ast Verujem Paul The Apostle da e se ova knjiga svideti osobama koje vole Maisy At the Beach Sticker Book dobar triler koje vole neizvesnost i sve ono to prati Whore ified at Horror Beach HallowKreme 2018 Book 15 dobre krimi romane 20 izdanja knjige verujem Decoding Roulette da Its Not about You Mr. Santa Claus dovoljno govore o kvalitetu ovog Mr Greedy Mr Men and Little Miss dela