[Su. Venkatesan] காவல் கோட்டம் [true crime Book] DOC – jimford.co.uk


review காவல் கோட்டம்

காவல் கோட்டம்

க்கையும் ஆயுதபலமும் கொண்ட மேய்ச்சல் நில மக்களான தெலுங்கு நாயக்கர்களும் சிறிய எண்ணிக்கையில் திருட்டை தொழிலாகக் கொண்ட கள்ளர்களும் எப்படி ஒருவருடன் ஒருவர் மோதி சமரசம் செய்து கொள்கிறார்கள் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்த நாவல் இது தவிர ஆங்கா It is wonderful historic novel about Madurai region of Tamilnadu The Novel simply narrating life of the Kallar community and other people around Madurai district While reading this novel I some time felt reading a History text book but that was not a negative aspect about the novel in fact it was very interesting Great Salute to Su Venkatesan for his wonderful novel for bringing last 400 years in front of our eyes I could also understand the magnitude of work put by Su Venkatesan to write this wonderful novel and this work is like building a temple by a single man and Su Venkatesan has succeeded it

free read Ð PDF, eBook or Kindle ePUB ô Su. Venkatesan

2011 ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்திய அகாதமி விருது வழங்கப்பட்ட இவரது காவல் கோட்டம் நூல் நாயக்கர் ஆட்சி களத்தில் தொடங்கி 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி வரை நீள்கிறது இந்த புதினம் மதுரை அருகே தாதனூர் எனும் கிராமத்தில் நடைபெறுவதாக அமைகிறது பெருந்திரளான எண்ண It is hard to write about a book of 1000 pages It is also a sin not to write about a book with such history and vast array of stories Definitely a different kind of novel written in Tamil All the characters that you will ever get attached to is Madurai and Thathanoor It travels like a blood travels in a body The blood is called Stories Our history is stories our stories are our history People are historians and history is made up of the very people who records it Venkatesan greatfully captured all these and presented it as a slice of life It cant be categorized as just records n documents also not a entire ficition This type of writing itself is new for me and it is also interesting and fresh Well words coming out may be a tamil blog

Su. Venkatesan ô 6 characters

்கே மதுரை நகரின் வரலாற்றை கூறவது போலவும் உள்ளதுEnglish DescriptionThe novel begins with Malik Kafur’s southern campaign the subseuent take over of the city by Vijayanagar kings and finally the BritishThe novel deals with the uniue security system prevailed in Madurai Fort before it was demolished by the British for the purpose of expanding the cityThe British defeated the security guards and lodged them in a camp in Gudalur Cumbum Valley after declaring them as Notified Community After independence they were denotified The novel is also known for its strong women characters this book tells about the madurai peoples culture at the year of 1310 1910 600 years old amazing

 • Hardcover
 • 1054
 • காவல் கோட்டம்
 • Su. Venkatesan
 • Tamil
 • 15 May 2018
 • null

About the Author: Su. Venkatesan

Su Venkatesan சு வெங்கடேசன் also known as S Venkatesan is a Tamil writer from Tamil Nadu India and Tamil Nadu State Committee member of Communist Party of India Marxist His debutant novel Kaaval Kottam published in 2008 was awarded the Sahitya Academy Award for Tamil in 2011 The Tamil film 'Aravaan' is based on it The Sahitya Academy winning writer is also the president of the Tamil N10 thoughts on “காவல் கோட்டம்

 1. says:

  This book is a roller coaster of sorts There are chapters which I felt like I want to be just done with it and there are chapters which gave me goosebumps Probably making the book a few chapters less would have made the book even better That being said the book is still a masterpieceThis is not the first history book I am reading But this book is uniue in the way that the author decided to present the facts Its a work of fiction

 2. says:

  Kaaval Kottam Why it deserves the likes of a Man BookerA must read book for anyone interested in knowing the rich history of beautiful Madurai and the past of caste system in Tamil NaduThis novel runs through the period starting from the Nayakar occupation of Madurai till it falls in to the hands of British and in to the 1930's It has a shocking narrative of the oppression of a particular community in TN and also clearly depicts

 3. says:

  It is hard to write about a book of 1000 pages It is also a sin not to write about a book with such history and vast array of stories Definitely a different kind of novel written in Tamil All the characters that you will ever get attached to is Madurai and Thathanoor It travels like a blood travels in a body The blood is called Stories Our history is stories our stories are our history People are historians and

 4. says:

  Before starting to read this book I had an idea about this book that it is a novel by SVenkatesan that has been awarded the Sahitya A

 5. says:

  I picked this book after reading the authors recent work Vel Paari Being mesmerized with his writing I wanted to take this as my next read since it has acuired the Sahithya Academy Award 2011Here are my views on Kaaval Kot

 6. says:

  It is wonderful historic novel about Madurai region of Tamilnadu The Novel simply narrating life of the Kallar community and other people around Madurai district While reading this novel I some time felt reading a History text book but that was not a negative aspect about the novel in fact it was very interesting Great Salute to Su Venkatesan for his wonderful novel for bringing last 400 years in front of our eyes I could also understand

 7. says:

  What can I say about this book Surely one of the best ever Tamil books Story of Madurai told with respect to the security system of the city Simply the best I rate this book below only to the legendary Ponniyin Selvan

 8. says:

  this book tells about the madurai peoples culture at the year of 1310 1910 600 years old amazing

 9. says:

  Madurai 600 years history

 10. says:

  Can't split which is fiction from the narrationso closely woven the story to reality and very elegantly told the story even though there is n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *